<b>Семинар в София: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство НОВА ДАТА 10.10.</b> 8 уч. ч.

Семинар в София: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство НОВА ДАТА 10.10. 8 уч. ч.

  • адвокат Десислава Кръстева
  • 27.09.2018

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД И ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на ФОНДАЦИЯ „ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ ” Ви канят да вземете участие в семинар на 27.09.2018 г. на тема:

Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство
Специфични правила в сферата на трудовите правоотношения и отношенията с кандидати за работа, видеонаблюдение, лица под 18г. и др.

Начало: 09:30 ч. – 17:30 ч.

Лектор:
адвокат Десислава Кръстева - Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP),
съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”
и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“


Място на провеждане:
Хотел Хемус, София

Теми:

Начало: 09:30 ч. – 17:30 ч.

9:00 ч. – 09:30 ч. – Регистрация на участниците
09:30 ч. – 11:00 ч. Тема 1
Основни стъпки по привеждане в съответствие с и по спазване на GDPR.
- Нужни ли са т. нар. инвентаризация (data mapping) и GAP анализ (анализ на пропуските и съответствието) за спазване на изискванията на GDPR.
- Обхват и как да направим инвентаризация и GAP анализ – на цялата съществуваща дейност, както и за бъдещи дейности.
11:00 ч. – 11:30 ч. – Кафе пауза

11:30 ч. – 13:00 ч. Тема 2
Практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR (1)
- Информираност на физическите лица (Политики за защита на данните/ декларации за информираност);
- Валидни основания за обработва на лични данни – нужно ли ни е съгласие?
- Отчетност и водене на регистри по чл. 30 от GDPR;
- Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) – необходимост от назначаването му, отношения на ДЛЗД с организацията, с надзорния орган и субектите на данни. Задачи на ДЛЗД.

13:00 ч. – 14:00 ч. – Обедна почивка

14:00 ч. – 16:00 ч. Тема 3
Практически насоки и мерки по спазване на изисквания на GDPR (2)
- Уреждане на отношенията при обмен на данни с други лица – администратори или обработващи лични данни;
- Надлежни инструменти за трансфер на данни към трети страни;
- Организационни и технически мерки за защита на данните – какви да бъдат? Нужно ли е криптиране или псевдонимизиране на данните?
- Сертификация – нужно ли е специално сертифициране и ако да, какво трябва да е то?
- Оценка на въздействието и предварителни консултации с КЗЛД.
- Privacy by Design
16:00 ч. – 16:30 ч. – Кафе пауза

16:30 ч. – 17:30 ч. Тема 4
Текущо състояние на нормативната уредба – промени в националното законодателство във връзка с GDPR.
- Текуща правна рамка на защитата на личните данни – специални национални правила.
- Специфични правила в сферата на трудовите правоотношения и отношенията с кандидати за работа
- Специфични правила при видеонаблюдение
- Специфични правила при предлагане на услуги на информационното общество към лица под 18 г.Представяне на лектора:

Адв. Десислава Кръстева
е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет” и ръководител на Отдела по защита на личните данни в Дружеството. Тя е Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). Професионалистите, придобили единствения по рода си сертификат CIPM, притежават експертни умения за разработване и управление на програми за защита на личните данни, приложими на ниво организации.
Новопридобитият сертификат е втори за адв. Кръстева от престижната асоциация, тъй като тя е и Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)).
Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски” и специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, телекомуникации, търговско право и др.
Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове и автор на доклади и становища по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка за информационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др.
В качеството си на утвърден експерт, Десислава Кръстева е лектор на семинари и обучения по въпросите на защитата на личните данни и електронното управление и гостуващ преподавател във водещи български университети като Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Американски университет в България.

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
е–mail: magisterd@abv.bg тел. 08888 07 911 Денислава Рускова www.magisterdixit.net

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на:
https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

В цената на обучението са включени: 8 уч.часа лекции, две кафе паузи, материали

Участниците ще получат сертификат за участие в специализирано обучение за защита личните данни.

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 20.09.2018г.!

ЦЕНИ

За един участник – ( 195 лв. без ДДС) 234 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (185лв. без ДДС )222 лв. с вкл. ДДС за участник


БАНКОВИ СМЕТКИ
Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56


Обратно