<b>ЗДДС и Правилникът за прилагането му - ПРОМЕНИ 2020</b>

ЗДДС и Правилникът за прилагането му - ПРОМЕНИ 2020

  • адв. Росен Русков
  • 23.04.2020

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
Обучение на 23.04.2020г.:

Промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020г.
Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ
София, хотел Хемус

Теми:
Промени в ЗДДС - 2020г.
А. Основни промени на ЗДДС
1. Корекция на определението за „данъчно задължено лице”;
2. Корекция на определението за доставка на стоки:
3. Корекция на някои дефиниции за „лично потребление”;
4. Отмяна на чл. 22, ал. 6 ЗДДС;
5. Последователно извършване на еднородна дейност – чл. 96, ал. 10, 11 ЗДДС;
- особености на определението – „последователно” и/или „паралелно” извършване на еднородна дейност – точно съдържание на чл. 96, ал. 10 ЗДДС;
- едномесечен срок на прекъсване;
- становище на НАП;
6. БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СМР дейности по „техническа инфраструктура” - чл. 10б:
7. ПОДОБРЕНИЯ на наети активи – промяна в определението - §1, т. 32;
8. „Нови сгради” в резултат на подобрения на „стари сгради”;
- свързани корекции на приспаднат данъчен кредит по чл. 79 и чл. 79а ЗДДС;
9. Разделяне на основанията за регистрация за местни и чуждестранни лица (неустановени на територията на страната);
10. 6. Връзка между ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ – Декларация по чл. 50 ЗДДФЛ;
11. ФИСКСАЛНА ДИСЦИПЛИНА – КАСОВИ БЕЛЕЖКИ – чл. 118 ЗДДС
- Електронен магазин – промяна на определение;
- компромис „Фискален заместител при неприсъствено плащане” – чл. 118, ал. 3а ЗДДС;
Б. „Бързи поправки на 112 Директива” – „quick fixes”
І. Документи за доказване на ВОД на стока;
- чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС) 2018/1912 и чл. 53, ал. 1 ЗДДС;
- Деклариране на ВОД във ВИЕС Декларацията – засилено значение;
- регистрация по ДДС и ДДС номер – материално условие за признаване на 0 ставка;
ІІ. Верижни доставки на стоки на територията на ЕС – чл. 65а и чл. 65б ЗДДС;
- същност на схемата – място на изпълнение, облагаемост;
Връзка с:
- ВОП по идентификация по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
- тристранни операции по чл. 15 ЗДДС;
ІІІ. Складиране на стоки „до поискване” – „Call-off stock”
- същност на схемата;
- доказване – документи – регистри;
Връзка с:
- Доставка по чл. 6, ал. 3, т. 3 ЗДДС;
- ВОД „сам на себе си” по чл. 7, ал. 4 ЗДДС;
- ВОП „сам от себе си” по чл. 13, ал. 3 ЗДДС;
- Някои специфични европейски практики;
Промените в ППЗДДС.

Обучението включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, печатен материал от лектора

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура.
За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net Денислава Рускова
Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.


ЦЕНИ:
204лв. с ддс / 170лв. без ддс / за един участник
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 192лв. с ддс
/160лв. без ддс /

Краен срок за записване и плащане на таксата при наличие на места: 10.04.2020г.
БАНКОВИ СМЕТКИ

Магистер Диксит ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR76301078646556

Доместикс ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia


ОбратноРегистрация за семинарa