Услуги

ДАНЪЧНИ
  • консултации от адв. Росен Русков;
  • становища;
  • планиране;
  • преговори;

ЗАЩИТА
  • в ход на ревизия обяснения и възражения;
  • административно и съдебно обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления.

Семинари

Предстоящи семинари

Чуйте анонса на най - новото ни обучение на тема ЗДДС - ДОСТАВКИ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС с Лектор: адв. Росен Русков


Онлайн обучения ЗДДС - промени 2021. Актуална практика и казуси с лектор адв.Росен Русков


От 2006 г. до този момент, в партньорство с “Доместикс” ЕООД, адвокат Росен Русков и “МАГИСТЕР ДИКСИТ” ЕООД провеждат семинари и обучения свързани с измененията на данъчното законодателство,касаещо ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, социалното и здравно осигуряване,трудовите отношения, ЗУТ ( закон за устройство на територията), Законът за обществените поръчки, а също и обучения, свързани с прилагането на GDPR и ЗМИП.
Специализирани обучения в областта на управление на човешките ресурси, управленски умения и лична ефективност

Фирмено обучение и Тиймбилдинг

Фирменото обучение позволява на клиентите ни да оптимизират ефективността на кадрите си, чрез повишаване на тяхната квалификация и разширяване обхвата на техните знания.

Лекторите, с които работим, са изтъкнати специалисти и преподаватели във Висши учебни заведения, представители на различни министерства, участници в изготвянето на новите нормативни документи във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз.

Конкретизирайки Вашите нужди от обучение, ние ще Ви предложим програма, която да отговаря най – точно на тези нужди и на финансовия ресурс с който разполагате.

Тиймбилдинг с нашите партньори от Nomad Team

Семинари и Фирмени Събития, комбинирани с Туризъм, Игри и Активно Приключенство,
адаптирани към типа организация, размер на групите, възраст и формат на мероприятието (онлайн или присъствено)

Онлайн Тиймбилдинг, комбиниращ дискусии, игри и физическа активност в рамките на полуден, е лесно изпълнима и финансово достъпна алтернатива в текущата реалност.

Какви са ползите?
-Поддържане духа на екипа
-Повишена мотивация за работа
-Начин да бъдем заедно, въпреки ограниченията
-Здраве чрез Йога
-Стимулиране на екипния дух
-Опознаване на нови хора от екипа
-Предаване на фирмена комуникация по забавен и ангажиращ начин
-Заместване на HR функциите, в период на извънредно натоварване за тях
-Възможност за Тиймбилдинг въобще
-Съкращаване на разходите за подобни мероприятия с повече от 50%
-Гъвкавост на времетраене, локация и говорим език на събитието

https://nomadteam.bg/home
https://www.facebook.com/nomadteam.bg