Достъпът до статиите е възможен само след регистрация/вход на сайта.
<b>Данъчно облекчение за деца при запор от ЧСИ</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 28.12.2021

Данъчно облекчение за деца при запор от ЧСИ

Следва ли работодателят да изплати на работника сумите, възстановени като данъчно облекчение за деца, при наложен от ЧСИ запор върху трудовото му възнаграждение?


<b>Промените в ЗДДС и ППЗДДС - 2020 от адв. Росен Русков</b>
 • адв. Росен Русков
 • 02.04.2020

Промените в ЗДДС и ППЗДДС - 2020 от адв. Росен Русков

ЗДДС и ППЗДДС - 2020


<b>Резюме на промените в ЗДДФЛ за 2019г.</b>
 • ДАНИЕЛА ПЕТКОВА, главен експерт по приходите НАП
 • 04.01.2019

Резюме на промените в ЗДДФЛ за 2019г.

Помените в ЗДДФЛ за 2019 г., които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г.


<b>Резюме на важните промени в ЗДДС за 2019г. от автор: адвокат Росен Русков</b>
 • адв. Росен Русков
 • 14.12.2018

Резюме на важните промени в ЗДДС за 2019г. от автор: адвокат Росен Русков

Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019г.


<b>Резюме на промените в осигурителното законодателство през 2019г.</b>
 • Гюргя Желязкова - експерт по осигурително законодателство
 • 14.12.2018

Резюме на промените в осигурителното законодателство през 2019г.

Осигурителни вноски, осигурителен доход, осигурителни права, изменения и допълнения в КСО, здравноосигурителни вноски


<b>Резюме на измененията на Правилника за прилагане на ЗДДС за 2018 г. от адв. Росен Русков</b>
 • адв. Росен Русков
 • 30.07.2018

Резюме на измененията на Правилника за прилагане на ЗДДС за 2018 г. от адв. Росен Русков

Държавен вестник, бр. 58/2018 г., 13.07.2018 г.


<b>Механизми за сертифициране, свързани с изискванията на GDPR</b>
 • адвокат Десислава Кръстева - Certified Information Privacy Manager (CIPM) от IAPP, съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”
 • 24.07.2018

Механизми за сертифициране, свързани с изискванията на GDPR

Необходимост, доброволност, гаранции и сертифициране на ДЛЗД


<b>ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ</b>
 • д-р Мартин Захариев, адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и експерт във Фондация „Право и интернет“
 • 15.06.2018

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Какво в крайна сметка трябва да направи моята организация, за да отговори на новите европейски правила?“.


ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2018 г.
 • 08.01.2018

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР 2018 г.

ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ И ОБЩО ЗА ВСИЧКИ МЕСЕЦИ


 • Зорница Димитрова
 • 26.04.2017

Допълнителни възнаграждения - казус

Нормативна уредба: Чл. 7, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, Чл. 13 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата, Чл. 3, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски