Регистрация за достъп

За да получите достъп до ресурсите на нашия сайт, се изисква регистрация. За да се регистрирате, моля попълнете формата по-долу:


Съгласен/на съм информацията, която съм предоставил/а, да се използва за изпращане на съобщения за обучения и услуги, предоставяни от Магистер Диксит ЕООД.
Съгласен/на съм информацията, която съм предоставил/а, да се пази за периода за който искам да ползвам сайта
Промените в предоставените доброволно лични данни или пълното заличаване на регистрацията с лични данни се извършват след получаване на писмена заявка за това, изпратена през формата за контакт или на адрес magisterd@abv.bg. В срок от една седмица ще извършим поправката или заличаването.