<b> Нови моменти и отговори на практически въпроси при попълване на ГДД за 2023г.</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 19.04.2024

Нови моменти и отговори на практически въпроси при попълване на ГДД за 2023г.

Формиране окончателен осигурителен доход.Задължения за подаване на ГДД от чуждестранни лица.Корекции.


<b>Актуални казуси и практика при командироване в страната и чужбина - онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 23.04.2024

Актуални казуси и практика при командироване в страната и чужбина - онлайн

Документиране, внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка


<b>ЕЛЕКТРОННИ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 24.04.2024

ЕЛЕКТРОННИ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА - счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО - онлайн

Нови изисквания според ЗКПО, специфики и възможности


<b>Най – актуалното в ЗДДС за 2024г. Въпроси и отговори - онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 26.04.2024

Най – актуалното в ЗДДС за 2024г. Въпроси и отговори - онлайн

Важна практика по ЗДДС


<b>ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗОП, ППЗОП И В НОВИТЕ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ - онлайн </b>
 • адв. Милана Кривачка
 • 10.05.2024

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗОП, ППЗОП И В НОВИТЕ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА НЕГОВОТО ПРИЛОЖЕНИЕ - онлайн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 на МС от 29.12.2023г.,НАРЕДБА № Н-21 ОТ 19.12.2023г.,УКАЗАНИЯ за предварителен контрол,ППЗОП