<b>Семинар във Варна: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство </b>
 • адвокат Десислава Кръстева CIPM
 • 19.10.2018

Семинар във Варна: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство

Специфични правила в сферата на трудовите правоотношения и отношенията с кандидати за работа, видеонаблюдение, лица под 18г. и др.


<b>Семинар в София: Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.</b>
 • адв. Зорница Димитрова, експерт по осигурително законодателство
 • 23.10.2018

Семинар в София: Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.

КСО,наредбите, командироване на работници в държави-членки на ЕС, Осигуряване на управители и самоосигуряващи се лица.


<b>GDPR в Бургас: Прилагане на регламента за защита на личните данни GDPR след 25.05.2018г.</b>
 • Екип „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни
 • 30.10.2018

GDPR в Бургас: Прилагане на регламента за защита на личните данни GDPR след 25.05.2018г.

Промените в националното законодателство ЗЗЛД и добри практики


<b>Семинар в София: ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА GDPR</b>
 • адвокат Десислава Кръстева, д -р Мартин Захариев
 • 02.11.2018

Семинар в София: ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА GDPR

Промени в българското законодателство, видеонаблюдението, защита на личните данни на работниците и служителите и др.


<b>GDPR в Благоевград: Прилагане на регламента за защита на личните данни GDPR след 25.05.2018г. </b>
 • Екип „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни
 • 09.11.2018

GDPR в Благоевград: Прилагане на регламента за защита на личните данни GDPR след 25.05.2018г.

Промените в националното законодателство ЗЗЛД и добри практики


<b>Семинар в София: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ</b> 4 уч. ч.
 • Йордан Политов - Адвокат, Патентен представител
 • 15.11.2018

Семинар в София: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 4 уч. ч.

Договори за използване на обектите на интелектуална собственост. Авторското право върху произведения на архитектурата


<b>Семинар в София: Прилагане на регламента за защита на личните данни GDPR след 25.05.2018г. и промените в националното законодателство</b>
 • адв. Румяна Йорданова - Екип „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни
 • 16.11.2018

Семинар в София: Прилагане на регламента за защита на личните данни GDPR след 25.05.2018г. и промените в националното законодателство

Промените в националното законодателство ЗЗЛД и добри практики


<b>Семинар в София: ПРОМЕНИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 2018.</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 23.11.2018

Семинар в София: ПРОМЕНИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 2018.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ и ПРАКТИКА ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


<b>Тридневно модулно обучение ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г., ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО,КТ</b>
 • Димитър Войнов, В.Микова, адв. Зорница Димитрова, адв.Русков, Даниела Петкова, НАП
 • 28.11.2018

Тридневно модулно обучение ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г., ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, КСО,КТ

28.11. М1 ЗКПО, 29.11. М2 КТ, КСО 30.11. М3 ЗДДС, ЗДДФЛ


<b>Семинар в Бургас: Актуални проблеми, свързани с прилагането на осигурителното законодателство</b>
 • Гюргя Желязкова - експерт от НАП
 • 04.12.2018

Семинар в Бургас: Актуални проблеми, свързани с прилагането на осигурителното законодателство

Очакване промени от началото на 2019г.