<b>Новите промени в Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки съгласно последните изменения на ЗМИП </b>
  • Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
  • 23.05.2019

Новите промени в Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки съгласно последните изменения на ЗМИП

Комплексна проверка,деклариране действителен собственик,оценка на риска,докладване,санкции


<b>Законодателни промени в областта на  ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ през 2019 г.  </b>
  • адв. Йордан Политов - Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
  • 30.09.2019

Законодателни промени в областта на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ през 2019 г.

Най-важните промени в действащата нормативна уредба през 2019 г.