<b>Шумен: Актуални проблеми на трудовите отношения през 2019 Практически решения и възможности.</b>
 • Теодора Дичева
 • 26.11.2019

Шумен: Актуални проблеми на трудовите отношения през 2019 Практически решения и възможности.

Задълженията на работодателите от началото на 2020г., предвидени в КТ, ЗХУ, ЗЗБУТ,и Наредбата за работното време почивките и отпуските.


<b>БУРГАС: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков
 • 29.11.2019

БУРГАС: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС

Недвижими имоти – правни и ДДС термини, Сделките от гледна точка на ЗДДС, Частни сделки – продажба, замяна, дарение и други


<b>ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г. Труд и осигуряване, ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ</b>
 • ДИМИТЪР ВОЙНОВ, ДАНИЕЛА ПЕТКОВА, адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, ТЕОДОРА ДИЧЕВА, адв. РОСЕН РУСКОВ
 • 02.12.2019

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г. Труд и осигуряване, ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ

Три модула с обща продължителност 24 учебни часа–– комбиниране по избор на участниците


<b>ПЛОВДИВ: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС </b>
 • адв. Росен Русков
 • 10.12.2019

ПЛОВДИВ: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

Коментар на очакваните промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>СТАРА ЗАГОРА: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС </b>
 • адв. Росен Русков
 • 11.12.2019

СТАРА ЗАГОРА: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

Коментар на очакваните промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>РАЗГРАД: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков
 • 17.12.2019

РАЗГРАД: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

Коментар на очакваните промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>В. ТЪРНОВО: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков
 • 18.12.2019

В. ТЪРНОВО: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

Коментар на очакваните промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти</b>
 • Любка Тимчева, Катя Гущерска
 • 10.01.2020

Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

Изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.


<b>ШУМЕН: Промени в осигурителното законодателство от 2020г. </b>
 • адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, Г. Желязкова, експерт от НАП
 • 14.01.2020

ШУМЕН: Промени в осигурителното законодателство от 2020г.

Актуални казуси и съдебна практика


<B>ВАРНА:ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2020. ЗКПО, ЗДДС, ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДДФЛ</B>
 • Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
 • 15.01.2020

ВАРНА:ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2020. ЗКПО, ЗДДС, ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДДФЛ

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.