<b>Командировки - промени в наредбите, документиране, внасяне на данъци и осигурителни вноски - онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 27.09.2023

Командировки - промени в наредбите, документиране, внасяне на данъци и осигурителни вноски - онлайн

Обзор на най - актуалното в областта на командироването


<b>ЗДДС - 2023г. Промени, свързани с приемането на Закона за държавния бюджет 2023- онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 28.09.2023

ЗДДС - 2023г. Промени, свързани с приемането на Закона за държавния бюджет 2023- онлайн

Касова наличност, ДОПК, плащания в брой и други теми


<b>Промени в някои закони във връзка с приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г. - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 03.10.2023

Промени в някои закони във връзка с приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г. - онлайн

Ограничаване плащания в брой и данъчното им отражение,Декларативни задължения при касови наличности,Промени в ЗКПО,свързани с ваучери<b>Промени в ЗОП, (приети на първо четене от НС на 08.09.2023г.)практически и правни проблеми</b>
 • адв. Милана Кривачка
 • 12.10.2023

Промени в ЗОП, (приети на първо четене от НС на 08.09.2023г.)практически и правни проблеми

Правни способи за изменение на договорите при инфлация


<b>ЗДДС - 2023г. Промени, свързани с приемането на Закона за държавния бюджет 2023- ВАРНА и онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 17.10.2023

ЗДДС - 2023г. Промени, свързани с приемането на Закона за държавния бюджет 2023- ВАРНА и онлайн

Касова наличност, ДОПК, плащания в брой и други теми


<b>Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowing режим) - онлайн</b>
 • Асен Апостолов, Николай Войнов, Ана Кръстева от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”
 • 02.11.2023

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowing режим) - онлайн

Нова наредба за водене регистър на сигнали по чл.18 от Закона,методически указания за приемане,регистриране и разглеждане на сигнали


<b>Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2023г. - онлайн и присъствен</b>
 • Димитър Войнов
 • 21.11.2023

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2023г. - онлайн и присъствен

Важни моменти от 2023 и данъчна и съдебна практика