<b>Данъци върху разходите - онлайн</b>
  • Димитър Войнов
  • 20.06.2024

Данъци върху разходите - онлайн

Социални разходи, фирмени активи за служебни и лични цели, представителни разходи


<b>ЗДДС - ДОСТАВКИ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС - онлайн</b>
  • адв. Росен Русков
  • 18.07.2024

ЗДДС - ДОСТАВКИ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС - онлайн

Понятия, видове доставки на стоки в ЕС, тристранни операции и др.