<b>Семинар в София: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ</b> 4 уч. ч.
 • Йордан Политов - Адвокат, Патентен представител
 • 25.09.2018

Семинар в София: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 4 уч. ч.

Договори за използване на обектите на интелектуална собственост. Авторското право върху произведения на архитектурата


<b>Семинар в София: Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.</b> 6 уч. ч.
 • Зорница Димитрова – адвокат, експерт по данъчно и осигурително право
 • 26.09.2018

Семинар в София: Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. 6 уч. ч.

КСО, командироване на работници в ЕС, Осигуряване на управители и самоосигуряващи се лица. Практика на НАП и ГИТ. Съдебна практика.


<b>Семинар в София: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство</b> 8 уч. ч.
 • адвокат Десислава Кръстева
 • 27.09.2018

Семинар в София: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство 8 уч. ч.

Специфични правила в сферата на трудовите правоотношения и отношенията с кандидати за работа, видеонаблюдение, лица под 18г. и др.


<b>Семинар в София: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност</b> 4 уч. ч.
 • адв. Росен Русков - данъчен консултант
 • 28.09.2018

Семинар в София: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 4 уч. ч.

Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС през 2018г.


<b>Семинар във Варна: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство</b> 8 уч. ч.
 • адвокат Десислава Кръстева CIPM
 • 01.10.2018

Семинар във Варна: Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство 8 уч. ч.

Специфични правила в сферата на трудовите правоотношения и отношенията с кандидати за работа, видеонаблюдение, лица под 18г. и др.


<b>ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2018</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 12.10.2018

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2018

Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП - 2018