<b>Семинар в Русе: Промени в осигуряването и ЗДДС - 2019</b>
 • адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
 • 22.01.2019

Семинар в Русе: Промени в осигуряването и ЗДДС - 2019

Най - актуална информация за данъчните промени от 01.01.2019г.


<b>Семинар във Варна: Промени в осигурителното и данъчното законодателство - 2019</b>
 • адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
 • 23.01.2019

Семинар във Варна: Промени в осигурителното и данъчното законодателство - 2019

КСО,ДОО,Командироване, ЗДДС - 2019


<b>Семинар в Разград: Осигурително законодателство - промени 2019</b>
 • адв. Зорница Димитрова, експерт по осигурително законодателство
 • 29.01.2019

Семинар в Разград: Осигурително законодателство - промени 2019

КСО,ДОО, командироване и други актуални теми


<b>Семинар в РУСЕ: ЗДДС - ПРОМЕНИ 2019. КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС с лектор адв. РОСЕН РУСКОВ</b>
 • адв. Росен Русков
 • 30.01.2019

Семинар в РУСЕ: ЗДДС - ПРОМЕНИ 2019. КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС с лектор адв. РОСЕН РУСКОВ

Право на данъчен кредит при последваща регистрация,Електронен магазин и ЕКАФП(ЕУФП) – чл. 118 ЗДДС;и др.


<b>Семинар в два модула Шумен: ЗДДС, ЗКПО - 2019, Въпроси по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018г.</b>
 • адв. Росен Русков, Димитър Войнов
 • 31.01.2019

Семинар в два модула Шумен: ЗДДС, ЗКПО - 2019, Въпроси по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


<b>Семинар в Пловдив:Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Промените в ЗДДФЛ за 2019 г.</b>
 • Димитър Войнов, Даниела Петкова, експерт НАП
 • 06.02.2019

Семинар в Пловдив:Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Промените в ЗДДФЛ за 2019 г.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.Промените в ЗДДФЛ, които се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г.


<b>Семинар в Бургас:Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Промените в ЗДДФЛ за 2019 г.</b>
 • Димитър Войнов, Иван Караиванов, експерт НАП
 • 11.02.2019

Семинар в Бургас:Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Промените в ЗДДФЛ за 2019 г.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.Промените в ЗДДФЛ, които се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г.


<b>Семинар в Стара Загора:Промени в ЗКПО и ЗДДС през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.</b>
 • Димитър Войнов, адв. Росен Русков
 • 13.02.2019

Семинар в Стара Загора:Промени в ЗКПО и ЗДДС през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

Практически казуси и анализи по промените в ЗКПО и ЗДДС


<b>Семинар във Велико Търново: ЗДДС - промени 2019</b>
 • адв. Росен Русков
 • 15.02.2019

Семинар във Велико Търново: ЗДДС - промени 2019

най - актуалната информация и анализ на последните промени в ЗДДС


<b>Семинар във Варна:Промените в ЗДДФЛ за 2019 г.</b>
 • ДАНИЕЛА ПЕТКОВА, Иван Караиванов - главени експерти по приходите НАП, методолози по ЗДДФЛ
 • 19.02.2019

Семинар във Варна:Промените в ЗДДФЛ за 2019 г.

Представяне на промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г.