<b>Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - онлайн</b>
 • Асен Апостолов,Николай Войнов, Ана Кръстева - Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”
 • 23.03.2023

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - онлайн

Whistleblowing режим


<b>Промените в ЗДДС – 2023 онлайн и присъствен</b>
 • адв. Росен Русков
 • 24.03.2023

Промените в ЗДДС – 2023 онлайн и присъствен

Актуална практика и казуси от 2022г.


<b>Данъци върху разходите - онлайн и присъствен</b>
 • Димитър Войнов
 • 30.03.2023

Данъци върху разходите - онлайн и присъствен

Ваучери, карти за спорт,ползване на фирмени активи, представителни разходи


<b>ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Проблеми,изменение в Методиката за изменение цена на договор в резултат на инфлация, в сила от 28.02.2023/ ДВ.19 28.02.23г. </b>
 • адв. Милана Кривачка
 • 31.03.2023

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Проблеми,изменение в Методиката за изменение цена на договор в резултат на инфлация, в сила от 28.02.2023/ ДВ.19 28.02.23г.

Правни способи за изменение на договори при инфлация.Често допусканите нарушения по приложението на ЗОП и на практиката на ВАС


<b>Промени в Наредбата за командировките в страната и в Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина- онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 06.04.2023

Промени в Наредбата за командировките в страната и в Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина- онлайн

Документиране,Данъчно третиране на разходите,Внасяне на осигурителни вноски


<b>Трудово законодателство 2023 - командироване, електронно трудово досие и други актуални въпроси - онлайн</b>
 • Теодора Дичева
 • 20.04.2023

Трудово законодателство 2023 - командироване, електронно трудово досие и други актуални въпроси - онлайн

Промени в командироването на работници и служители, електронни трудови досиета,закрила при прекратяване на трудово правоотношение


<b>Промените в ЗДДС – 2023 Казанлък Kings Valley Medical & Spa Hotel***** </b>
 • адв. Росен Русков
 • 26.04.2023

Промените в ЗДДС – 2023 Казанлък Kings Valley Medical & Spa Hotel*****

Актуална практика и казуси по ЗДДС