<b>Русе: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОМЕНИТЕ от 01.01. 2020г. </b>
 • адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
 • 20.01.2020

Русе: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОМЕНИТЕ от 01.01. 2020г.

Актуална практика и промени в ЗДДФЛ - 2020


<b>Русе:Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г. Актуални казуси по прилагане на ЗДДС. </b>
 • адв. Росен Русков
 • 21.01.2020

Русе:Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г. Актуални казуси по прилагане на ЗДДС.

Подробен анализ на промените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>ШУМЕН: Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.</b>
 • адв. Росен Русков
 • 22.01.2020

ШУМЕН: Промени в ЗДДС от 01. 01. 2020г.

АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС


<b> ПЛЕВЕН: ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС от 01. 01. 2020г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС </B>
 • адв. Росен Русков
 • 24.01.2020

ПЛЕВЕН: ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС от 01. 01. 2020г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

Подробен анализ на промените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>БУРГАС: Промени в ЗДДС от 2020г.</b>
 • адв. Росен Русков
 • 27.01.2020

БУРГАС: Промени в ЗДДС от 2020г.

Последователно извършване на еднородна дейност, фискална дисциплина, електронен магазин и др.


<b>СОФИЯ: Новото данъчно законодателство през 2020г.</b>
 • адв. Росен Русков, Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, Даниела Петкова, Теодора Дичева
 • 29.01.2020

СОФИЯ: Новото данъчно законодателство през 2020г.

ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване, ЗДДФЛ, Трудови отношения


<b>В. ТЪРНОВО: ПРОМЕНИ В ЗДДС - 2020. АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. </b>
 • адв. Росен Русков
 • 04.02.2020

В. ТЪРНОВО: ПРОМЕНИ В ЗДДС - 2020. АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС.

Коментар напромените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>ВАРНА: Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки </b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 05.02.2020

ВАРНА: Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки

Актуални казуси по ЗОП


<b>ШУМЕН: ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020г.</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 06.02.2020

ШУМЕН: ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.


<b>РУСЕ: ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 07.02.2020

РУСЕ: ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.

Актуална данъчна практика по ЗКПО от 2019г.