Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
  • 31.08.2018

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното ...


Публикуван е ПИД на ППЗДДС
  • 13.07.2018

Публикуван е ПИД на ППЗДДС

В Държавен вестник брой: 58, от дата 13.7.2018 г. е публикуван: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената ...
Проект на Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС
  • 29.05.2018

Проект на Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС

Публикуван е Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност http://www.minfin.bg/bg/legislation1/176Проект на ЗИД на Закона за защита на личните данни
  • 30.04.2018

Проект на ЗИД на Закона за защита на личните данни

Удължен срок на обсъждане на публикувания на 30.04.18 г. проект на ЗИД на Закона за защита на личните данни


Аутсорсинг услуга "Длъжностно лице по защита на данните" съгласно GDPR
  • 24.04.2018

Аутсорсинг услуга "Длъжностно лице по защита на данните" съгласно GDPR

ГАП Анализ и други услуги свързани с GDPR


Проверяваме онлайн хонорарите си от 2017 г.
  • 28.03.2018

Проверяваме онлайн хонорарите си от 2017 г.

Проверяваме онлайн хонорарите си от 2017 г. на сайта на НАП


ЗИД на Закона за митниците - промени в ЗДДС и други закони
  • 16.03.2018

ЗИД на Закона за митниците - промени в ЗДДС и други закони

В Държавен вестник брой: 24, от дата 16.3.2018 г. е публикуван ЗИД на Закона за митниците

  • »