Какво предвижда реформата за въвеждане на стандарта за данъчно-счетоводно отчитане SAF-T в България?
 • 08.02.2024

Какво предвижда реформата за въвеждане на стандарта за данъчно-счетоводно отчитане SAF-T в България?

НАП - Национална агенция за приходите съобщава: Напредва работата по внедряване на новия стандарт за обмен на информация между данъкоплатците и администрацията ...


Обнародван ЗДБРБ 2024 г.
 • 30.12.2023

Обнародван ЗДБРБ 2024 г.

ЗДБРБ 2024 г.


Обнародвани ЗИД ЗДДФЛ, ЗИД ДОПК, ЗИД ЗМДТ, ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗКПО, ЗБНЗОК 2024 г., ЗБДОО 2024 г.
 • 22.12.2023

Обнародвани ЗИД ЗДДФЛ, ЗИД ДОПК, ЗИД ЗМДТ, ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗКПО, ЗБНЗОК 2024 г., ЗБДОО 2024 г.

ЗИД ЗДДФЛ, ЗИД ДОПК, ЗИД ЗМДТ, ЗИД ЗДДС, ЗИД ЗКПО, ЗБНЗОК 2024 г. и ЗБДОО 2024 г.


В Държавен вестник 55 от 27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023
 • 27.06.2023

В Държавен вестник 55 от 27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023

В Държавен вестник 55 от днес 27.06. е публикуван ПИД на ППЗДДС 2023


Предстоящи обучения май - юни 2023г.
 • 15.05.2023

Предстоящи обучения май - юни 2023г.

Най - новите ни обученияОбнародван е ЗИД ЗКПО
 • 13.12.2022

Обнародван е ЗИД ЗКПО

ЗИД ЗКПО


НАП информира относно ползване данъчните облекчения за деца и деца с увреждания
 • 25.11.2022

НАП информира относно ползване данъчните облекчения за деца и деца с увреждания

До края на декември заявяваме данъчните облекчения за деца чрез работодателя


<b>Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 50 на 100 хиляди лева от 01.01.2023 г.</b>
 • 17.11.2022

Прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 50 на 100 хиляди лева от 01.01.2023 г.

Прагът за задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС се увеличава от 50 000 на 100 000 лева. Изменението влиза в сила от 01.01.2023 ...


В брой 62/05.08.2022г. на Държавен вестник са публикувани промени в Кодекса на труда 2022
 • 05.08.2022

В брой 62/05.08.2022г. на Държавен вестник са публикувани промени в Кодекса на труда 2022

Kови права и задължения за страните по трудовото правоотношение

 • »