<b>Семинар в София: GDPR - Новата регулация за защита на личните данни </b>
 • адвокат Десислава Кръстева
 • 15.03.2018

Семинар в София: GDPR - Новата регулация за защита на личните данни

Актуална информация за прилагането на Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни - GDPR)


<b>Семинар в Шумен: ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR </b>
 • Екип „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни
 • 13.03.2018

Семинар в Шумен: ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR

Регламент № 2016/679 реформира действащите правила и изисквания за защита на личните данни.


<b>Семинар в Русе:ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR </b>
 • Екип „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни
 • 12.03.2018

Семинар в Русе:ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR

Регламент № 2016/679 реформира и заменя действащите правила и изисквания за защита на личните данни.


<b>Семинар в Стара Загора: Изменения на ЗДДС - 2018. Промени в ДОПК.</b>
 • адв. Росен Русков
 • 09.03.2018

Семинар в Стара Загора: Изменения на ЗДДС - 2018. Промени в ДОПК.

Най- актуалното по темата с практически казуси!


<b>Семинар в Бургас: Най - актуалното за новата регулация за защита на личните данни GDPR</b>
 • адв. д-р Мартин Захариев
 • 07.03.2018

Семинар в Бургас: Най - актуалното за новата регулация за защита на личните данни GDPR

Нови задължения на администраторите на лични данни. Привеждане в съответствие с Регламент 2016/679


<b>Семинар във Варна: ЗДДС и ППЗДДС – Промени 2018. Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков
 • 28.02.2018

Семинар във Варна: ЗДДС и ППЗДДС – Промени 2018. Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС

Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС


<b>Семинар в Шумен: Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)</b>
 • д-р Мартин Захариев
 • 27.02.2018

Семинар в Шумен: Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)

Най - актуалното за новата регулация GDPR


<b>Семинар:Новата регулация за защита на личните данни (GDPR) </b>
 • адвокат Десислава Кръстева, д -р Мартин Захариев
 • 20.02.2018

Семинар:Новата регулация за защита на личните данни (GDPR)

Няма места! Следваща дата: 15.03. 2018г.


<b>Семинар в Русе: ЗДДС – Промени – 2018 (актуализирана програма)</b>
 • адв. Росен Русков
 • 01.02.2018

Семинар в Русе: ЗДДС – Промени – 2018 (актуализирана програма)

ЗДДС – Промени – 2018 Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС


<b>Семинар в Шумен: ЗКПО - промени 2018. Казуси от практиката.</b>
 • Димитър Войнов
 • 31.01.2018

Семинар в Шумен: ЗКПО - промени 2018. Казуси от практиката.

Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г. Годишно данъчно приключване на 2017 г.(актуализирана програма)