<b>Командировки - последни промени в наредбите, документиране, внасяне на данъци и осигурителни вноски - онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 23.11.2023

Командировки - последни промени в наредбите, документиране, внасяне на данъци и осигурителни вноски - онлайн

Документиране, внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка


<b>Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2023г. - онлайн и присъствен</b>
 • Димитър Войнов
 • 21.11.2023

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2023г. - онлайн и присъствен

Важни моменти от 2023 и данъчна и съдебна практика


<b> ЗДДС - 2023г. Промени, свързани с приемането на Закона за държавния бюджет 2023- онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 08.11.2023

ЗДДС - 2023г. Промени, свързани с приемането на Закона за държавния бюджет 2023- онлайн

Касова наличност, ДОПК, плащания в брой и други теми


<b>Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на фотоволтаични централи - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 07.11.2023

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на фотоволтаични централи - онлайн

Важни моменти и данъчна практика


<b> ЗДДС - 2023г. Промени, свързани с приемането на Закона за държавния бюджет 2023- присъствен в София</b>
 • адв. Росен Русков
 • 03.11.2023

ЗДДС - 2023г. Промени, свързани с приемането на Закона за държавния бюджет 2023- присъствен в София

Касова наличност, плащания в брой, ДОПК и други


<b>Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowing режим) - онлайн</b>
 • Асен Апостолов, Николай Войнов, Ана Кръстева от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”
 • 02.11.2023

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Whistleblowing режим) - онлайн

Нова наредба за водене регистър на сигнали, Закон за изменение и допълнение на Закона от 20.10.23г. в ДВ бр.88 и др.

<b>Промени в ЗОП, (приети на първо четене от НС на 08.09.2023г.)практически и правни проблеми</b>
 • адв. Милана Кривачка
 • 12.10.2023

Промени в ЗОП, (приети на първо четене от НС на 08.09.2023г.)практически и правни проблеми

Правни способи за изменение на договорите при инфлация

 • »