<b>НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 2021</b>
  • адв. Милана Кривачка
  • 30.03.2021

НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 2021

онлайн
<b>Най - важното за ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г.</b>
  • Димитър Войнов
  • 05.03.2021

Най - важното за ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г.

Обзор на промените в ЗКПО от 2021г. - онлайн
<b>ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ</b>
  • Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
  • 29.01.2021

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ

Три отделни модула по избор - Онлайн<b>ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ, ДОПК</b>
  • Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
  • 18.01.2021

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ, ДОПК

Няма места! Следващи дати 27 - 28 - 29.01.2021г.


  • »