<b>Новите промени в Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки съгласно последните изменения на ЗМИП </b>
 • Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 23.05.2019

Новите промени в Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки съгласно последните изменения на ЗМИП

Комплексна проверка,деклариране действителен собственик,оценка на риска,докладване,санкции


<b>Обучение във Варна: ЗДДС и сделките с недвижими имоти</b>
 • адв. Росен Русков
 • 21.05.2019

Обучение във Варна: ЗДДС и сделките с недвижими имоти

Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 16.05.2019

Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО

Данъчно третиране по ЗКПО на оперативен и финансов лизинг. Разглеждане на практически примери


<b>ЗДДС и сделките с недвижими имоти</b>
 • адв. Росен Русков
 • 15.05.2019

ЗДДС и сделките с недвижими имоти

Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 13.05.2019

Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

Постановление № 30 от 20.02.2019 г., ДВ бр. 20, от 8.3.2019 г., промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г., практически казуси и актуални теми


<b>Промените в Закона за защита на личните данни от 2019г. Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.</b>
 • адв. Румяна Йорданова, CIPP/E член на Екип „Пенков, Марков и партньори“
 • 23.04.2019

Промените в Закона за защита на личните данни от 2019г. Актуална практика на КЗЛД и насоки за приложението на Регламента.

Промените в националното законодателство, добри практики, знания за длъжност DPO


<b>Семинар във Варна: Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 26.03.2019

Семинар във Варна: Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

Най - актуалното за обществените поръчки и новият правилник за прилагане на закона


<b>Семинар в София:Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 12.03.2019

Семинар в София:Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

Най - актуалното за обществените поръчки и новият правилник за прилагане на закона


<b>В София: Обучение за Длъжностни лица по защита на личните данни</b>
 • адв. Румяна Йорданова, CIPP/E член на Екип „Пенков, Марков и партньори“
 • 07.03.2019

В София: Обучение за Длъжностни лица по защита на личните данни

Знания в областта на защитата на лични данни, за заемане длъжности и изпълняване функции на DPO


<b>Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му</b>
 • адвокатски екип „Пенков, Марков и партньори“
 • 28.02.2019

Новият закон за мерките срещу изпирането на пари и правилникът по прилагането му

Кои са задължените лица, деклариране на действителен собственик, вътрешни правила за контрол и др.

 • »