<b>ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ, ДОПК</b>
 • Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
 • 18.01.2021

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2021 ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ, ДОПК

Няма места! Следващи дати 27 - 28 - 29.01.2021г.


<b>ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г. ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигурително законодателство</b>
 • адв. Росен Русков, адв. Зорница Димитрова, Димитър Войнов
 • 25.11.2020

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г. ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигурително законодателство

Три модула - комбиниране по избор на участниците! Ограничен брой места за онлайн участие!<b>Габрово: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС </b>
 • адв. Росен Русков
 • 16.10.2020

Габрово: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС

Правни и ДДС термини . Частни сделки и други важни моменти


<b>ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и предстоящите промени в ЗОП</b>
 • адв. Милана Кривачка
 • 12.10.2020

ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и предстоящите промени в ЗОП

Практически и правни проблеми на обществените поръчки -2020


 • »