<b>Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията - 2019</b>
 • Савин Ковачев - Консултант по ЗУТ
 • 15.10.2019

Актуалните Промени в Закона за Устройство на Територията - 2019

Актуалните Промени в ЗУТ и Закона за кадастъра и имотния регистър.Очаквани промени в подзаконовите нормативни актове


<b>Законодателни промени в областта на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ през 2019 г. </b>
 • адв. Йордан Политов - Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 30.09.2019

Законодателни промени в областта на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ през 2019 г.

Най-важните промени в действащата нормативна уредба през 2019 г.


<b>"ЗДДС и сделките с недвижими имоти" </b>
 • адв. Росен Русков - данъчен експерт
 • 27.09.2019

"ЗДДС и сделките с недвижими имоти"

Правна регламентация. Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС.


<b>Обучение в Добрич: Актуални въпроси и казуси по ЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков - данъчен експерт
 • 19.09.2019

Обучение в Добрич: Актуални въпроси и казуси по ЗДДС

Актуална практика и проблеми, свързани с прилагането на ЗДДС


<b>Счетоводни грешки. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 17.09.2019

Счетоводни грешки. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки

Грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година и др.


<b>Новите промени в Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки съгласно последните изменения на ЗМИП </b>
 • Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“
 • 23.05.2019

Новите промени в Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки съгласно последните изменения на ЗМИП

Комплексна проверка,деклариране действителен собственик,оценка на риска,докладване,санкции


<b>Обучение във Варна: ЗДДС и сделките с недвижими имоти</b>
 • адв. Росен Русков
 • 21.05.2019

Обучение във Варна: ЗДДС и сделките с недвижими имоти

Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 16.05.2019

Лизинг – практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО

Данъчно третиране по ЗКПО на оперативен и финансов лизинг. Разглеждане на практически примери


<b>ЗДДС и сделките с недвижими имоти</b>
 • адв. Росен Русков
 • 15.05.2019

ЗДДС и сделките с недвижими имоти

Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане</b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 13.05.2019

Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане

Постановление № 30 от 20.02.2019 г., ДВ бр. 20, от 8.3.2019 г., промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г., практически казуси и актуални теми

 • »