<b>САНДАНСКИ: ПРОМЕНИ В ЗДДС и ППЗДДС ОТ 2020г.</b>
 • адв. Росен Русков
 • 27.02.2020

САНДАНСКИ: ПРОМЕНИ В ЗДДС и ППЗДДС ОТ 2020г.

Последователно извършване на еднородна дейност, фискална дисциплина, електронен магазин и др.


<b>ПЛОВДИВ: ПРОМЕНИ НА ЗДДС и ППЗДДС ОТ 2020г.</b>
 • адв. Росен Русков
 • 25.02.2020

ПЛОВДИВ: ПРОМЕНИ НА ЗДДС и ППЗДДС ОТ 2020г.

Корекция на определението за доставка на стоки, Последователно извършване на еднородна дейност и други теми


<b>СТАРА ЗАГОРА: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. Промени - 2020 </b>
 • адв. Росен Русков
 • 21.02.2020

СТАРА ЗАГОРА: АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. Промени - 2020

Коментар на промените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>ПЛОВДИВ: Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки </b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 18.02.2020

ПЛОВДИВ: Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки

„ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и промените в ЗОП


<b>БУРГАС: Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки </b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 17.02.2020

БУРГАС: Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки

„ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и промените в ЗОП


<b>РУСЕ: ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 07.02.2020

РУСЕ: ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.

Актуална данъчна практика по ЗКПО от 2019г.


<b>ШУМЕН: ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020г.</b>
 • Димитър Войнов - данъчен консултант
 • 06.02.2020

ШУМЕН: ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2020г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.


<b>ВАРНА: Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки </b>
 • адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки
 • 05.02.2020

ВАРНА: Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки

Актуални казуси по ЗОП


<b>В. ТЪРНОВО: ПРОМЕНИ В ЗДДС - 2020. АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС. </b>
 • адв. Росен Русков
 • 04.02.2020

В. ТЪРНОВО: ПРОМЕНИ В ЗДДС - 2020. АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС.

Коментар напромените в ЗДДС от 01. 01. 2020г.


<b>СОФИЯ: Новото данъчно законодателство през 2020г.</b>
 • адв. Росен Русков, Димитър Войнов, адв. Зорница Димитрова, Даниела Петкова, Теодора Дичева
 • 30.01.2020

СОФИЯ: Новото данъчно законодателство през 2020г.

ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване, ЗДДФЛ, Трудови отношения

 • »