<b>Семинар във Велико Търново: ЗДДС - промени 2019</b>
 • адв. Росен Русков
 • 15.02.2019

Семинар във Велико Търново: ЗДДС - промени 2019

най - актуалната информация и анализ на последните промени в ЗДДС


<b>Семинар в два модула Шумен: ЗДДС, ЗКПО - 2019, Въпроси по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018г.</b>
 • адв. Росен Русков, Димитър Войнов
 • 31.01.2019

Семинар в два модула Шумен: ЗДДС, ЗКПО - 2019, Въпроси по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


<b>Семинар в РУСЕ: ЗДДС - ПРОМЕНИ 2019. КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС с лектор адв. РОСЕН РУСКОВ</b>
 • адв. Росен Русков
 • 30.01.2019

Семинар в РУСЕ: ЗДДС - ПРОМЕНИ 2019. КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС с лектор адв. РОСЕН РУСКОВ

Право на данъчен кредит при последваща регистрация,Електронен магазин и ЕКАФП(ЕУФП) – чл. 118 ЗДДС;и др.


<b>Семинар във Варна: Промени в осигурителното и данъчното законодателство - 2019</b>
 • адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
 • 23.01.2019

Семинар във Варна: Промени в осигурителното и данъчното законодателство - 2019

КСО,ДОО,Командироване, ЗДДС - 2019


<b>Семинар в Русе: Промени в осигуряването и ЗДДС - 2019</b>
 • адв. Зорница Димитрова, адв. Росен Русков
 • 22.01.2019

Семинар в Русе: Промени в осигуряването и ЗДДС - 2019

Най - актуална информация за данъчните промени от 01.01.2019г.


<b>Семинар: Новото данъчно законодателство през 2019г. Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. </b>
 • адв. РОСЕН РУСКОВ,ДИМИТЪР ВОЙНОВ, адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, ДАНИЕЛА ПЕТКОВА НАП
 • 16.01.2019

Семинар: Новото данъчно законодателство през 2019г. Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване, ЗДДФЛ - промени 2019,Регулация на електронната търговия


<b>Семинар в Шумен в три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.</b>
 • ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО Гюргя Желязкова, Даниела Петкова - експерти от НАП адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
 • 14.01.2019

Семинар в Шумен в три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.

ЗКПО,ЗДДС, осигурително законодателство 2019


<b>Семинар във Варна три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.</b>
 • ДИМИТЪР ВОЙНОВ, адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА,адв. РОСЕН РУСКОВ
 • 10.01.2019

Семинар във Варна три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.

ЗКПО,ЗДДС, осигурително законодателство 2019, Регулация на електронната търговия


<b>Семинар в Разград два модула: Данъчно облагане, счетоводно приключване 2018,ЗКПО, Осигуряване</b>
 • ДИМИТЪР ВОЙНОВ, адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
 • 09.01.2019

Семинар в Разград два модула: Данъчно облагане, счетоводно приключване 2018,ЗКПО, Осигуряване

Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.,Регулация на електронната търговия


<b>Семинар в Русе три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.</b>
 • ДИМИТЪР ВОЙНОВ, адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА,адв. РОСЕН РУСКОВ,
 • 08.01.2019

Семинар в Русе три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.

ЗКПО, ЗДДС, КСО, командироване, годишно приключване на 2018г., Регулация на електронната търговия

 • »