<b>Промени в Закона за държавния бюджет за 2022 г. - онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 29.09.2022

Промени в Закона за държавния бюджет за 2022 г. - онлайн

Ползване на данъчното облекчение за деца през месечната данъчна основа


<b>Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 28.09.2022

Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - онлайн

Правни термини. Практически въпроси и казуси за избягване на финансови грешки


<b>Промените в трудовото законодателство в сила от 01.08.2022г. Трудови договори, обезщетения, СИРВ - онлайн и присъствен</b>
 • Теодора Дичева
 • 26.09.2022

Промените в трудовото законодателство в сила от 01.08.2022г. Трудови договори, обезщетения, СИРВ - онлайн и присъствен

Практически въпроси и актуално състояние на правната уредба


<b>Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 - онлайн и присъствен</b>
 • адв. Росен Русков
 • 19.09.2022

Последните промени в ЗДДС и ППЗДДС 2022 - онлайн и присъствен

Специални случаи при прилагане на ЗДДС в практиката


<b>Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 16.09.2022

Корекция на счетоводни и данъчни грешки по ЗКПО - онлайн

Подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември


<b>Промени в Закона за държавния бюджет за 2022 г. - онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 29.07.2022

Промени в Закона за държавния бюджет за 2022 г. - онлайн

Ползване на данъчното облекчение за деца през месечната данъчна основа


<b>Ваучери за храна. Данъчно третиране по ЗКПО и счетоводно отчитане - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 28.07.2022

Ваучери за храна. Данъчно третиране по ЗКПО и счетоводно отчитане - онлайн

Социални и други разходи, подлежащи на облагане с данък върху разходите. Дивиденти. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО.<b>Промени в ЗКПО през 2022 г. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО - онлайн</b>
 • Димитър Войнов
 • 29.06.2022

Промени в ЗКПО през 2022 г. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО - онлайн

Въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО


<b>НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗОП от възложители и изпълнители - онлайн</b>
 • адв. Милана Кривачка
 • 28.06.2022

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗОП от възложители и изпълнители - онлайн

Нарушения при изпълнението на проекти, предстоящи промени в чл.116 от ЗОП,Методика за индексиране на разходите при инфлационни процеси

 • »