<b>Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - присъствен и онлайн</b>
 • адв. Росен Русков
 • 17.03.2023

Сделките с недвижими имоти и данъчното им третиране по ЗДДС - присъствен и онлайн

Правни термини. Практически въпроси и казуси за избягване на финансови грешки


<b>Промените в ЗКПО – 2023 - онлайн и присъствен</b>
 • Димитър Войнов
 • 28.02.2023

Промените в ЗКПО – 2023 - онлайн и присъствен

Годишно данъчно приключване на 2022 г.


<b>Промени в социалното осигуряване и ЗДДФЛ 2023 онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 27.02.2023

Промени в социалното осигуряване и ЗДДФЛ 2023 онлайн

Актуални въпроси и практика


<b>Трудови отношения 2022 - 2023 онлайн</b>
 • Теодора Дичева
 • 24.02.2023

Трудови отношения 2022 - 2023 онлайн

Трудови договори, работно време, отпуски, дисциплинарна отговорност


<b>Промените в ЗДДС - 2023г. - онлайн </b>
 • адв. Росен Русков
 • 23.02.2023

Промените в ЗДДС - 2023г. - онлайн

Актуална практика и казуси по ЗДДС


<b>Варна: Промените в ЗДДС – 2023 </b>
 • адв. Росен Русков
 • 20.02.2023

Варна: Промените в ЗДДС – 2023

Актуална практика и казуси по ЗДДС


<b>Промените в ЗКПО – 2023 - онлайн и присъствен</b>
 • Димитър Войнов
 • 31.01.2023

Промените в ЗКПО – 2023 - онлайн и присъствен

Годишно данъчно приключване на 2022 г.


<b>Промените в ЗДДС - 2023г. - онлайн и присъствен</b>
 • адв. Росен Русков
 • 27.01.2023

Промените в ЗДДС - 2023г. - онлайн и присъствен

Практически въпроси по прилагането на ЗДДС


<b>Промените в КСО и ЗДДФЛ 2022/ 2023 - присъствен и онлайн</b>
 • адв. Зорница Димитрова
 • 26.01.2023

Промените в КСО и ЗДДФЛ 2022/ 2023 - присъствен и онлайн

Промените в Закона за държавния бюджет и други актуални теми


<b>Трудовите правоотношения 2022/2023 - онлайн </b>
 • Теодора Дичева
 • 25.01.2023

Трудовите правоотношения 2022/2023 - онлайн

Анализ на правната уредба и практическото и прилагане

 • »