<b>Габрово: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС </b>
 • адв. Росен Русков
 • 16.10.2020

Габрово: Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС

Правни и ДДС термини . Частни сделки и други важни моменти


<b>ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и предстоящите промени в ЗОП</b>
 • адв. Милана Кривачка
 • 12.10.2020

ЦАИС „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ и предстоящите промени в ЗОП

Практически и правни проблеми на обществените поръчки -2020
<b>Последните промените в Кодекса на труда - юли 2020 година. Актуални проблеми на трудовите отношения. </b>
 • Теодора Дичева
 • 28.09.2020

Последните промените в Кодекса на труда - юли 2020 година. Актуални проблеми на трудовите отношения.

Промените в Кодекса на труда, 2. Променения текст в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и други теми


<b>София: Модул 1 - Обзор промени на ЗДДС - 2020 Модул 2 - Сделките с имоти и ЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков
 • 17.09.2020

София: Модул 1 - Обзор промени на ЗДДС - 2020 Модул 2 - Сделките с имоти и ЗДДС

Актуални вапроси по ЗДДС, нови ставки, сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>Варна: Модул 1 - Обзор промени на ЗДДС - 2020 Модул 2 - Сделките с имоти и ЗДДС</b>
 • адв. Росен Русков
 • 22.07.2020

Варна: Модул 1 - Обзор промени на ЗДДС - 2020 Модул 2 - Сделките с имоти и ЗДДС

Актуални вапроси по ЗДДС, нови ставки, сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС


<b>Велико Търново:Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020г. </b>
 • адв. Росен Русков
 • 21.07.2020

Велико Търново:Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС от 01.01.2020г.

Актуални казуси, намалена ставка, отговори на въпроси


<b>Пловдив: Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС - 2020</b>
 • адв. Росен Русков
 • 17.07.2020

Пловдив: Обзор на промените в ЗДДС и ППЗДДС - 2020

Актуални казуси, намалена ставка, отговори на въпроси

 • »