Офис

София 1000
пл. Македония 1
ет.15, офис 5
тел. 088 880 7911
Email:magisterd@abv.bg
zdds2008@gmail.com
info@magisterdixit.net
Денислава Рускова - управител

За платени консултации и защита при ревизионно и съдебно производство:
тел. 02 9882386
адв. Росен Русков

Карта
Пишете ни


Съгласен/на съм информацията, която съм предоставил/а, да се използва за изпращане на съобщения за обучения и услуги, предоставяни от Магистер Диксит ЕООД.